Snelle levering
Materialen kennis
Vriendelijke klantenservice
Eigen hout werkplaats
Grootste assortiment

Onze circulaire partners zakelijk

Bij Gebruiktebouwmaterialen.com (GBM) werken we openlijk samen met zogenaamde 360°partners. Waarom? Omdat we geloven dat we de circulaire cirkel alleen kunnen sluiten door samen te werken. De aangesloten partners werken aanvullend op elkaar en zijn belangrijke stakeholders in de huidige bouw -en vastgoedbranche. Door deze bedrijven te verenigen is het mogelijk om een totaal circulair bouwpakket te leveren wat bijdraagt aan de opschaling in de circulaire bouweconomie. We acteren daarin dus niet alleen als verkoopplatform en materialenbank voor woningcorporaties maar ook als verbindende factor tussen deze gerenommeerde bedrijven. Klik hieronder op de logo's van onze partners voor meer informatie over deze bedrijven en hun circulaire rol in de samenwerking.

WOONSTAD: Circulair slopen én bouwen

A. VAN LIEMPD: Wij slopen niet, wij delven nieuwe grondstoffen!

A. van Liempd Sloopbedrijven B.V. is het moederbedrijf van Gebruiktebouwmaterialen.com (GBM). Het bedrijf houd zich al meer dan 30 jaar bezig met circulair slopen. Veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid staat centraal in elk project. Vanuit de gedeelde visie zien we de gebouwde omgeving als grondstoffenbank van de toekomst. Aan ons de taak om deze materialen en grondstoffen zo veel mogelijk een hoogwaardig herbestemming te geven.

In de intensieve samenwerking zorgt A. van Liempd voor het demonteren/delven van de materialen en grondstoffen vanuit haar landelijke sloopprojecten. GBM zorgt er vervolgens voor deze materialen geregistreerd worden en een tweede leven krijgen via de particulier of zakelijke markt.

Hoe beter en hoe meer materialen een tweede leven krijgen, hoe goedkoper het sloopproject wordt. A. van Liempd sloopbedrijven is namelijk een van de weinige partijen kan zeggen dat circulair slopen goedkoper is dan traditioneel slopen. Dit komt namelijk dat wij de hoogste waarde terug geven aan de klant voor de producten die wij uit de gebouwen halen.

Wilt u meer weten over de circulaire sloopoplossingen die A. van Liempd sloopbedrijven bied, kijk dan op deze link.

CASADE: Zo wil ik wonen 

ZAYAZ: Circulaire initiator in innovtie 

WOONBEDRIJF: Gewoon de goede dingen doen

Als grootste woningcorporatie in Zuid-Nederland met 33.000 wooneenheden heeft Woonbedrijf een grote verantwoordelijkheid als het gaat om circulair materiaal gebruik van de grondstoffen die vrijkomen komen bij haar vastgoed gerelateerde bedrijfsprocessen. Elk jaar komt er gemiddeld 60.000 TON aan grondstoffen vrij bij mutatie, sloop-nieuwbouw, planmatig onderhoud, renovatie en vervangingsopgaves.

Als partner zorgen wij er bij GBM voor dat een groot deel van deze materialen een tweede leven intern bij Woonbedrijf dan wel extern bij andere partijen krijgen. Via de eigen materialenbank van Woonbedrijf op Gebruiktebouwmaterialen.com (GBM) zorgen wij ervoor dat de producten overzichtelijk, transparant en aantoonbaar hoogwaardig hergebruikt worden.

Wilt u als woningcorporatie ook uw eigen materialenbank en uw materialen/grondstoffen omzetten in waarde? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie zie Circulair Woonbedrijf

KEGRO: Dé deurenfabrikant van Nederland

Kegro is marktleider op het gebied van buitendeuren in Nederland. In haar fabriek in Groesbeek bij Nijmegen worden deuren gemaakt voor nieuwbouw en renovatieprojecten. Kwaliteit en innovatie staat centraal maar ook duurzaamheid heeft een belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering.

Gebruiktebouwmaterialen.com (GBM) fungeert als verkoopplatform voor de nieuwe B-Keus en gebruikte deuren die vrijkomen bij vervangingsopdrachten. B-Keus deuren zijn deuren die verkeert zijn ingemeten of uiteindelijk niet worden afgenomen door klanten. Wij verzorgen het gehele verkooptraject en zorgen er zo voor dat materialen die eerst als afval werden afgevoerd hoogwaardig worden hergebruikt. Een win-win situatie voor beiden partners.

De samenwerking gaat verder dan alleen het verkopen van B-Keus en gebruikte deuren. Gezamenlijk werken we aan de ontwikkeling en realisatie van circulaire deuren. Dit zijn nieuwe deuren conform de huidige kwaliteitseisen maar gemaakt uit tropisch hardhout gedolven uit oude deuren die niet meer geschikt zijn voor hoogwaardig hergebruik. Hierdoor behouden we doormiddel van upcycling de waarde die dit tropisch hardhout heeft. Door het hergebruik van dit hout verlichten we de houtkap in Zuidoost-Azië, besparen we CO2 en behouden we de waarde.

Wilt u als producent ook meer weten hoe wij uw overtollige voorraad liquide kunnen maken? Of heeft u interesse in de circulaire deuren van Kegro en GBM? Neem dan contact met ons op.

DE MEEUW: De toekomstbouwers

Het casco van een woning oneindig hergebruiken? Dat kan met het modulaire bouwsysteem van de Meeuw. Het bedrijf uit Oirschot is met name bekend door haar utiliteit unitbouw maar veroverd met haar woningbouw tak NEZZT snel terrein. Met de terugname garantie en haar eigen demontage lijn is de Meeuw het eerste bedrijf dat de circulaire bouwcirkel heeft gesloten.

Als partner van de Meeuw zorgen wij bij Gebruiktebouwmaterialen.com (GBM) ervoor dat materialen die niet direct worden hergebruikt in de nieuwe configuratie, fysiek en digitaal opgeslagen worden in de materialenbank van GBM. Deze materialen zoals kozijnen / deuren / ventilatiesystemen / keukens / gevelplaten / sanitair / etc. worden bij ons opgeslagen en gereed gemaakt voor verkoop. Doordat de Meeuw inzicht heeft via haar eigen portal kan zij eenvoudig bekijken welke materialen beschikbaar zijn om alsnog later te implementeren in nieuwe projecten. Hierdoor zorgen we er niet alleen voor dat overtollige voorraad liquide gemaakt wordt  maar maken we het tevens eenvoudig mogelijk om de eigen spullen intern te gebruiken in andere projecten.     

Wilt u als producent ook meer weten hoe wij uw overtollige voorraad liquide kunnen maken? Neem dan contact met ons op.

JOOST: Bouwmaterialen verdienen een tweede leven

Woningcorporaties JOOST (7.500 woningen) heeft circulariteit hoog in het vaandel staan en werkt o.a. actief samen met Mooiland, Brabant Wonen, en Zayaz om voor de stadsregio ‘s-Hertogenbosch de circulaire cirkel te sluiten. Circulariteit is een van de speerpunten van het ondertekende Duurzaamheidsakkoord. Dit Duurzaamheidsakkoord richt zich op energie neutrale, klimaatbestendige én circulaire wijken. Het akkoord geeft daarbij richting bij het opstellen van de jaarlijkse prestatieafspraken over duurzaamheid. Zo is bij het thema circulariteit in het Duurzaamheidsakkoord het volgende te lezen:

“In 2050 brengen we geen schade aan de aarde aan door het wonen in ’s-Hertogenbosch en hergebruiken we al het afval. Daarbij hebben we de volgende doelen voor 2050. […] Alle bouwstoffen en materialen die vrijkomen bij onderhoud, renovaties en sloop worden hergebruikt. In een circulaire economie bestaat immers geen afval meer. We doen dit door de komende jaren grootschalig in te zetten op onder meer het: inzichtelijk maken, uiterlijk eind 2019, van de materialenstroom van hun vastgoed door de corporaties.”

Om concreet onderbouwde circulaire stappen te kunnen nemen moet je eerst inzicht krijgen in welke materialen en grondstofstromen in én uitstromen in de verschillende vastgoedprocessen. Hiervoor hebben de Bossche corporaties W/E adviseurs gevraagd de materiaalstromen van hun vastgoed in kaart te brengen. W/E adviseurs heeft naast het specificeren van de verschillende materiaalstromen deze ook gekoppeld aan de milieuprestatie van de materiaalstromen via de MPG. Hierdoor kan ook gekeken worden welke milieu-impact de materialen hebben. Het kan namelijk zo zijn dat een kleine materiaalstroom een grotere milieu impact heeft dan een materiaalstroom die meer voorkomt.

JOOST wil concreet stappen zetten en is daarom de samenwerking aangegaan met Gebruiktebouwmaterialen.com (GBM). Want “Goede bouwmaterialen weggooien? Dat is toch zonde!” Wij zorgen ervoor dat de materialen zorgvuldig gedemonteerd, gesorteerd en vervolgens verkocht worden via onze materialenmarktplaats. De materialen zijn per project online inzichtelijk via de eigen portaal van JOOST waardoor het ook mogelijk is dat de materialen intern of bij ander woningcorporaties een herbestemming zal vinden. Daarnaast maken we inzichtelijk hoeveel CO2 we besparen per producten en met de eenvoudige rekenmodule is dit eenvoudig per project aantoonbaar te maken.

Heeft u ook een renovatieproject en wilt u als woningcorporatie via uw eigen online materialenbank de uitkomende materialen omzetten in waarde? Neem dan contact met ons op.

 

 

 

 

MADASTER: Materialenpaspoort

Sind 2019 is Gebruiktebouwmaterialen.com (GBM) officieel partner van Madaster. Madaster is een online plaftform waarop de materialen die in een gebouw zitten geregistreerd woden. Wij geloven erin dat de registratie van de materialen in de gebouwde omgeving cruciaal is om te komen tot een circulaire (bouw) economie. Als je weet wat je bezit en waar het vandaan komt vergroot je de kans op hoogwaardig hergebruik aanzienlijk en zorg je ervoor dat je gebouw de grondstoffenbank van de toekomst wordt.  

Samen met Madaster zorgen wij ervoor dat vraag en aanbod snel en adequaat op elkaar worden afgestemd. Zo is het mogelijk om ruim voor de daadwerkelijke sloop, op basis van de marktwaarde, goed onderbouwde investerskeuzes te maken.

Als gebouw eigenaar kunt u een materiaalinventarisatie laten maken door GBM. Deze materiaalinventarisatie kan vervolgens door ons aan Madaster gekoppeld worden. Uniek is dat wij niet alleen de inventarisatie doen maar ook demontage, transport, registratie en verkoop van de uitkomende materialen. De materialen nemen wij van u over waardoor de materialen direct "liquide" gemaakt zijn. Hoogwaardig hergebruik gegarandeerd!

Mocht u interesse hebben in een materiaalinventarisatie, neem dan contact op met onze circulair specialist.

Ing. Barthel van Dinther
inventarisatie@gebruiktebouwmaterialen.com
0413-490524

AREA: Circulair werken

In het koersplan Samen Wonen Laten Leven geeft Area (woningcorporatie voor regio Uden / Veghel) aan hoe zij de komende jaren vorm wil geven aan een betere leefomgeving voor haar huurders en iedereen daarbuiten. Area is zich er van bewust dat ze een grote invloed heeft op de maatschappij en wil daarop een positieve bijdrage leveren. Het koersplan heeft een duidelijke duurzaamheidsfocus en richt zich op onderstaande thema's. 

 • Duurzaam en betaalbaar wonen
 • Levendige wijken
 • Wonen in het groen
 • Circulair ondernemen
 • Bewust beter samenwerken

Voor circulair ondernemen is de samenwerking aangegaan met Gebruiktebouwmaterialen.com (GBM). Mede door dezelfde visie dat woningen en producten kostbare grondstoffen zijn is er een goede match tussen de twee bedrijven. 

Area heeft als één van de eerste woningcorporaties een eigen online materialenbank op Gebruiktebouwmaterialen.com. De materialenbank maakt de besparing, waarde en CO2 reductie van hoogwaardig hergebruik inzichtelijk én aantoonbaar. Door het begrijpen en delen van de gezamenlijke belangen is het mogelijk dat materialen op een betere en grootschaligere manier een tweede leven krijgen. 

"Circulair ondernemen is voor ons een nieuwe manier van werken. Maar we hebben ons ten doel gesteld dat over 5 jaar circulair werken verankerd is in het DNA van ons bedrijf. We willen hierop inzetten omdat we ons bewust zijn dat grondstoffen op kunnen raken en we zo meer schade aan onze aarde aanrichten dan we kunnen herstellen. Voor een deel bestaat het circulair werken uit het teruggaan naar principes van zuinigheid van vroeger waarbij je spullen die goed zijn niet weggooit maar hergebruikt. Voor een ander deel bestaat het uit bewust materiaalontwerp keuzes maken zodat je investeringen in het heden kan hergebruik in de toekomst. Beide zodat je minder nieuwe grondstoffen nodig hebt." Aldus Area. 

Het eerste project waarbij deze materialenbank wordt ingezet is de aanstaande renovatie van de wijk de Leest in Veghel. Waar 149 woningen door aannemer Caspar de Haan onderhoud & renovatie een grondige renovatie ondergaan om klaar te zijn voor de toekomst. In dit project zullen de onderstaande spullen opgenomen worden in de materiaalbank en beschikbaar komen voor de markt;

 • Voordeuren inclusief kozijn 
  • 93x211 cm 149 stuks Bouwjaar 2003
 • Antraciete kunstof kozijnen 
  • 200x250 cm 149 stuks Bouwjaar 2014
  • 220x250 cm inclusief achterdeur 149 stuks Bouwjaar 2014
 • Witte kunststof kozijnen
  • 138x160 cm 300 stuks Bouwjaar 1991
 • Trespa gevelbekleding 6mm
  • +/- 2500m2 

 Wilt u als woningcorporatie ook uw eigen materialenbank en uw materialen/grondstoffen omzetten in waarde? Neem dan contact met ons op.

ISOVLAS: Biobased (na-)isolatie

Meer dan 20 jaar vastberadenheid, geloof in en passie voor vlas, hebben geleid tot wat Isovlas vandaag de dag is; de trendsetter op het gebied van isolatie met vlas. Wij zijn dan ook trotst dat Gebruiktebouwmaterialen.com officieel partner en dealer is van dit moderne en duurzame isolatiemateriaal.

Isovlas heeft de unieke mogelijkheden van het natuurproduct vlas vertaald in bouwisolatie, geo-toepassingen en onderdelen voor de automotive industrie. Het tempo waarmee de toepassingen van (Iso)vlas in aard en volume groeien, versnelt met de dag. (Iso)vlas blijkt nu als grondstof op een breed front even logisch als ideaal waarbij de energetische en circulaire vraagstukken mooi samen komen.  

Isovlas heeft een ongekend positieve CO2 balans ten opzichte van neutraal! Dat is uniek in de bouw. Dit wil zeggen dat het hele productieproces, de toepassingstijd, de recycling en de wederopname door de natuur een vermindering van CO2 oplevert. Dit heeft ook te maken met de ‘levensduur’. Die is oneindig vanwege de natuurlijk regulerende eigenschappen van de vezel. Isovlas is een Cradle to Cradle product, omdat Isovlas de restvezels van de linnenindustrie verwerkt en doordat deze keer op keer toepasbaar zijn.

U vind ons standaard Isovlas assortiment hier . Zoekt u andere producten van Isovlas maar kunt u deze niet vinden op onze site? Niet getreurd wij kunnen als dealer alle producten van Isovlas leveren in elk gewenste hoeveelheid, neem daarvoor contact met ons op.

TRUDO: Experimenteren, onderzoeken en leren in de praktijk

Met de ondertekening van het duurzaamheidsmanifest ‘Gewoon Doen’ beloofden de vier Eindhovense corporaties en de gemeente serieuze stappente zetten op weg naar een duurzame omgeving. “Wij vinden dat je inderdaadgewoon moet doen,” zegt Sint Trudo-directeur Jos Goijaerts. “Je kunt wel afwachten tot anderen hebben uitgedokterd wat de beste technologieën en systemen zijn, maar dan ben je zo tien jaar verder. Wij gaan gewoon aan de slag. Experimenteren, onderzoeken en leren in de praktijk. Dat doen we al jaren zo bij Trudo! Als wij en de andere corporaties daarbij ervaringen en kennis delen kan de verduurzaming sneller gaan. 

Trudo met 7.000 wooneenheden is de tweede Eindhovense woningcorporatie die de samenwerking met Gebruiktebouwmaterialen.com (GBM) aangegaan is. Materialen die uitstromen bij renovatie en sloop zullen via de GBM hoogwaardig hergebruikt gaan worden. Daarbij zetten we gezamenlijk de volgende stap richting een centrale materialenbank voor de gehele stadsregio Eindhoven waaruit alle leden van het Duurzaamheidspact (Gemeente Eindhoven, WoonInc, Thuis, Trudo en Woonbedrijf) van gebruik kunnen maken.  

De materialenbank voor woningcorporaties maakt de besparing, waarde en CO2 reductie van hoogwaardig hergebruik concreet, inzichtelijk én aantoonbaar. Door het begrijpen en delen van de gezamenlijke belangen is het mogelijk dat materialen op een betere en grootschalige manier een tweede leven krijgen. Opbrengsten i.p.v. kosten! 

Wilt u als woningcorporatie ook uw eigen materialenbank en uw materialen/grondstoffen omzetten in waarde? Neem dan contact met ons op.


BRABANTWONEN: Circulair wonen en werken

Als grootste verhuurder in de regio ‘s-Hertogenbosch en Oss heeft BrabantWonen met 15.000 woningen een grote impact op de kwaliteit van wonen en leven, nu en in de toekomst. In haar visie onderstreept ze dan ook dat in het belang van haar huurders en de generaties die na ons komen, er geen blijvende schade toe gebracht mag worden aan de aarde. De wereld enkel en alleen nog maar beter maken!

Duurzaamheid is dan ook een onlosmakelijk onderdeel van de werkwijze en strategie van BrabantWonen. “Onze manier van denken en doen, onze cultuur”. De duurzaamheidstrategie is opgedeeld in vier thema’s:

 • Verduurzamen van energie
 • Hergebruik van materialen
 • Ruimte voor groen
 • Bewustwording bij onszelf, onze partners en onze bewoners

In het (hoogwaardig) hergebruik van materialen hebben BrabantWonen en Gebruiktebouwmaterialen.com (GBM) elkaar in een overkoepelende samenwerking gevonden. Circulariteit gaat uit van het principe dat er geen afval bestaat. Alles heeft een waarde en niets gaat verloren. Het streven is dat alle materialen en gebouwen uit gezonde en gesloten kringlopen komen en daarin terugkeren. Zowel bij bouw als bij onderhoud en sloop. De gezamenlijke doelstelling is dat we in 2050 geen afval meer produceren en volledig circulair zijn.

Naast het sluiten van de kringloop doormiddel van de eigen materiaalbank levert GBM i.s.m. Mastermate een circulair assortiment voor het Dagelijks- en Mutatie onderhoud van de woningcorporatie. Onder de noemer “Blijvertjes” zorgen wij ervoor dat gebruikte producten die nog van goede kwaliteit zijn zoals kranen, sloten, spiegels en leuningen na refurbishment weer een tweede leven krijgen in het woningbestand van BrabantWonen.

De materialenbank voor woningcorporaties maakt de besparing, waarde en CO2 reductie van hoogwaardig hergebruik concreet, inzichtelijk én aantoonbaar. Door het begrijpen en delen van de gezamenlijke belangen is het mogelijk dat materialen op een betere en grootschalige manier een tweede leven krijgen. Opbrengsten i.p.v. kosten en volledig circulair in 2050!

Heeft u ook een renovatie en/of sloopproject en wilt u als woningcorporatie via uw eigen online materialenbank de uitkomende materialen een hoogwaardig herbestemming geven? Neem dan contact met ons op.

VELUX: Circulair dakraam

In 2018 hebben wij in samenwerking met Velux het eerste circulaire dakraam gemaakt. Gezamenlijk geven wij op grote schaal een twede leven aan FSC gecertificeerd sloophout. Onze andere partner Woonbedrijf had de primeur voor het gebruik van de eerste 100 Velux dakramen uit "reclaimed" hout.

Het dakraam is ondertussen opgenomen in het standaard assortiment van Velux en is op projectbasis bij Velux te bestellen. Kijk voor meer informatie op Velux dakraam van reclaimed hout.

Wilt u deze circulaire dakramen gemaakt uit uw eigen grondstoffen neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden    Privacy    Disclaimer

© 2013-2024 Gebruiktebouwmaterialen.com
Hulp nodig?
Hulp nodig bij het vinden
van het juiste product?
Neem contact op met ons team