Snelle levering
Materialen kennis
Vriendelijke klantenservice
Eigen hout werkplaats
Grootste assortiment

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.gebruiktebouwmaterialen.com.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van de site
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel gebruiktebouwmaterialen.com zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Gebruiktebouwmaterialen.com garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Gebruiktebouwmaterialen.com wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer gebruiktebouwmaterialen.com links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. Gebruiktebouwmaterialen.com aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door gebruiktebouwmaterialen.com niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken
Gebruiktebouwmaterialen.com behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website  te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van gebruiktebouwmaterialen.com of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
Gebruiktebouwmaterialen.com behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

FSC®
Voor het hergebruik van sloophout beschikt Gebruiktebouwmaterialen over een officieel FSC-certificaat (Forest Stewardship Councel). Wij zijn FSC® gecertificeerd onder het nummer SCS-COC-000652-ABO. Voor FSC gerelateerde producten dient ten alle tijde bij de aanvraag aangegeven te worden dat het om FSC® gerelateerde producten gaat. Vraag naar onze FSC®-gecertificeerde producten via het contactformulier.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Copyright
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet worden vermenigvuldigd, gewijzigd, verwijderd, doorgestuurd, gedistribueerd, gepubliceerd of verspreid zonder toestemming van het A. van Liempd sloopbedrijven / Gebruiktebouwmaterialen.com

Algemene voorwaarden    Privacy    Disclaimer

© 2013-2024 Gebruiktebouwmaterialen.com
Hulp nodig?
Hulp nodig bij het vinden
van het juiste product?
Neem contact op met ons team